เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล...

เมนูหลัก

  เรียน ผู้บังคับบัญชาด้วย วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม โดยนายประยงค์ เทพจันทร์ ประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม พร้อมด้วยนายโกมล พินิจมนตรี นายกเทศมนตรีตำบลหนองแวงแก้มหอม ปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1
-เพื่อพิจารณาใช้เงินทุนสำรอง เงินสะสม แก้ปัญหาภัยแล้ง บ้านหนองแซงและบ้านบ่อแก้ว
-พิจารณาให้เทศบาลตำบลไชยวานยุตการใช้น้ำหนองตูมสาธารณะประโยชน์
-พิจารณาการโอนงบประมาณ
-พิจารณาการทำกิจการนอกเขตของเทศบาลตำบลไชยวาน จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

380400

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ

Information center to contact the government Comptroller Generals Department Damrong Dharma Center Department of Employment
National Anti Corruption Commission National Health Security Office Ministry of the Interior Udon Thani Local Office
Department of Local Administration Thai Women Empowermend Funds webmaster webmaster

   สำนักงานเทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม

เลขที่ 60 หมู่ที่ 10  ตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี  41290

Email : nongwaengkaemhom@gmail.com  โทรศัพท์ : 042219212-5  โทรสาร : 042219213

เว็บไซต์หน่วยงาน : www.nongwaeng-kaemhom.go.th
   Copyright © 2022. www.nongwaeng-kaemhom.go.th  All Rights Reserved.

ออกแบบและพัฒนาโดย...www.jewelryitem.com รับทำเว็บไซต์หน่วยงานท้องถิ่น (เทศบาล,อบต.)  Email : jewelryitem7749@gamil.com

โทร.080-0071702 (K.โจ) Line ID : jewelryitem