เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล...

เมนูหลัก

   เรียนผู้บังคับบัญชา ด้วยงานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน ภายใต้การดูแลของนายเกียรติศักดิ์ ผิวบาง หัวหน้าสำนักปลัด ได้จัดโครงการฝึกอบรมสร้างอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในวันศุกร์ ที่ 12 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอมโดยมี นายโกมล พินิจมนตรี นายกเทศมนตรี เป็นประธานในโครงการฯ พร้อมด้วยคณะบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาล และประชาชนกลุ่มเป้าหมายจำนวน 50 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับและคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น โดยการเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย เพิ่มศักยภาพของชุมชนให้มีความสามารถในการพึ่งพาตนเองได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ...

380400

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ

Information center to contact the government Comptroller Generals Department Damrong Dharma Center Department of Employment
National Anti Corruption Commission National Health Security Office Ministry of the Interior Udon Thani Local Office
Department of Local Administration Thai Women Empowermend Funds webmaster webmaster

   สำนักงานเทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม

เลขที่ 60 หมู่ที่ 10  ตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี  41290

Email : nongwaengkaemhom@gmail.com  โทรศัพท์ : 042219212-5  โทรสาร : 042219213

เว็บไซต์หน่วยงาน : www.nongwaeng-kaemhom.go.th
   Copyright © 2022. www.nongwaeng-kaemhom.go.th  All Rights Reserved.

ออกแบบและพัฒนาโดย...www.jewelryitem.com รับทำเว็บไซต์หน่วยงานท้องถิ่น (เทศบาล,อบต.)  Email : jewelryitem7749@gamil.com

โทร.080-0071702 (K.โจ) Line ID : jewelryitem