เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล...

เมนูหลัก

H01

นายโกมล พินิจมนตรี
นายก ทต.หนอวแวงแก้มหอม
สายด่วน : 08-0011-6907

 

H01

นายสัญญา สายสิงห์
ปลัด ทต.หนองแวงแก้มหอม
สายด่วน : 093-3181807

H02 1

นายศักดิ์สิทธิ์ วรรณพุฒ
รองนายก ทต.หนองแวงแก้มหอม
สายด่วน : 08-3356-3318

 

H02 1

นายไพบูลย์ โสภาที
รองนายก ทต.หนองแวงแก้มหอม
สายด่วน : 08-8748-8911

H02 1

นายบัวเรียน ฤทธิ์มหา
เลขานุการนายกเทศมนตรี 
สายด่วน : 09-3573-8889

 

H02 1

นายสวัสดิ์ พาลี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
สายด่วน : 08-7237-8056

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ

Information center to contact the government Comptroller Generals Department Damrong Dharma Center Department of Employment
National Anti Corruption Commission National Health Security Office Ministry of the Interior Udon Thani Local Office
Department of Local Administration Thai Women Empowermend Funds webmaster webmaster

   สำนักงานเทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม

เลขที่ 60 หมู่ที่ 10  ตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี  41290

Email : nongwaengkaemhom@gmail.com  โทรศัพท์ : 042219212-5  โทรสาร : 042219213

เว็บไซต์หน่วยงาน : www.nongwaeng-kaemhom.go.th
   Copyright © 2022. www.nongwaeng-kaemhom.go.th  All Rights Reserved.

ออกแบบและพัฒนาโดย...www.jewelryitem.com รับทำเว็บไซต์หน่วยงานท้องถิ่น (เทศบาล,อบต.)  Email : jewelryitem7749@gamil.com

โทร.080-0071702 (K.โจ) Line ID : jewelryitem