เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล...

เมนูหลัก

 

011

นายเกียรติศักดิ์ ผิวบาง
หัวหน้าสำนักปลัด

 


 

025

น.ส.จินตนา บุญญฤทธิวิชัย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

011

น.ส.น้ำฝน เริ่มศรี
นักทรัพยากรบุคคล

011

น.ส. วราภรณ์ วงษ์ดี
นักพัฒนาชุมชน

025

น.ส.กุมาลา เลิศสงคราม
นักจัดการงานทั่วไป

011

นายจิรทีปต์ ชุมศรี
นิติการ

011

น.ส. ศิรประภา พินิจมนตรี
นักวิชาการสาธารณสุข

011

จ่าอากาศเอกวิษณุ นารินรักษ์
เจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
 

011

ตำแหน่งว่าง
เจ้าพนักงานธุรการ

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ

Information center to contact the government Comptroller Generals Department Damrong Dharma Center Department of Employment
National Anti Corruption Commission National Health Security Office Ministry of the Interior Udon Thani Local Office
Department of Local Administration Thai Women Empowermend Funds webmaster webmaster

   สำนักงานเทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม

เลขที่ 60 หมู่ที่ 10  ตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี  41290

Email : nongwaengkaemhom@gmail.com  โทรศัพท์ : 042219212-5  โทรสาร : 042219213

เว็บไซต์หน่วยงาน : www.nongwaeng-kaemhom.go.th
   Copyright © 2022. www.nongwaeng-kaemhom.go.th  All Rights Reserved.

ออกแบบและพัฒนาโดย...www.jewelryitem.com รับทำเว็บไซต์หน่วยงานท้องถิ่น (เทศบาล,อบต.)  Email : jewelryitem7749@gamil.com

โทร.080-0071702 (K.โจ) Line ID : jewelryitem