เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล...

เมนูหลัก

ข่าวกิจกรรมหน่วยงาน

เรียน ผู้บังคับบัญชาด้วยศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาทประชาชนตำบลไชยวาน (เทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม) นำโดยนายโกมล พินิจมนตรี
นายกเทศมนตรีเป็นประธานคณะทำงานร่วมด้วยคณะทำงาน ได้จัดประชุมเพื่อปรึกษา หารือแนวทางการดำเนินงานให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2566
ในวันที่ 27 มกราคม 2566 เวลา 11.00 นณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
380400

อ่านเพิ่มเติม: คณะทำงานร่วมด้วยคณะทำงาน ได้จัดประชุมเพื่อปรึกษา...

  เทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดธานี ได้จัดทำจัดทำโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ ภายใต้คำขวัญที่ว่า "รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี"
ดิฉัน นางกีรติณัฐเลขา สิงห์มาตย์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกอง คลัง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา พร้อมด้วยพนักงานกองการศึกษา พนักงานครูทั้งสองศูนย์ ขอรายงานการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ ซึ่งตรงกับวันเสาร์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๖ นำโดยคณะกรรมการจัดงาน ประกอบด้วยฝ่ายบริหาร นายโกมล พินิจมนตรี นายกเทศมนตรีตำบลหนองแวงแก้มหอม ฝ่ายสภา นำโดยนายประยงค์ เทพจันทร์ ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล นำโดย นายสัญญา สายสิงห์ ปลัดเทศบาล พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ นายเกียรติศักดิ์ ผิวบาง หัวหน้าสำนักปลัด นายกิตตินันทน์ มูลตา ผู้อำนวยการกองช่าง และพนักเทศบาล พนักงานครูทั้งสองศูนย์โดยการจัดงานในวันนี้ มีวัตถุประสงค์ ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสาเกตุ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีชมชื่น ในสังกัดเทศบาล นักเรียน และ เยาวชนที่อยูใกล้เคียงได้เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมทั้งผู้ปกครองของเด็ก กิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย การแสดงของเด็กทั้งสองศูนย์ การแสดงของพนักงานเทศบาล การแสดงของพนักงานครูทั้งสองศูนย์ พร้อมการละเล่นเกมส์ต่างๆ มากมายและจัดให้มีซุ้มกิจกรรม ประกอบด้วย ซุ้มอาเซียน ซุ้มระบายสี ซุ้มภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ซุ้มวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และกิจกรรมในวันนี้ ได้สำเร็จประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ กองการศึกษา ขอขอบพระคุณทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้
380400

อ่านเพิ่มเติม: โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ ภายใต้คำขวัญที่ว่า "รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี"

นายโกมล พินิจมนตรี นายกเทศมนตรีตำบลหนองแวงแก้มหอม นายไพบูลย์ โสภาที รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองแวงแก้มหอม นาย สัญญา สายสิงห์ ปลัดเทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอมพร้อมทีมบริหารทุกท่านและกรมทางหลวงชนบทเข้าร่วมประชุมประชาคมกับผู้นำหมู่บ้านและประชาชน ได้ลงมติเห็นชอบ ในวันที่ 21 ธันวาคม 2565 เวลาตั้งแต่ 19.00-20.30 น. หมู่ที่ 4 บ้านหนองแซง หมู่ที่ 14 บ้านบ่อแก้วโครงการก่อสร้างถนนสายหลักจากเส้นทางจากบ้านหนองเรือไปจนถึงรอยต่อของ หมู่ 4 ตำบลคำเลาะเป็นระยะทาง 7,100 เมตร งบประมาณ 89 ล้านบาท ณ ที่ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 4 บ้านหนองแซง
380400

อ่านเพิ่มเติม: ประชุมประชาคมกับผู้นำหมู่บ้านและประชาชน ได้ลงมติเห็นชอบ ในวันที่ 21 ธันวาคม 2565 เวลาตั้งแต่...

เรียน ผู้บังคับบัญชา วันนี้ เวลา 08.30-12.00 นายโกมล พินิจมนตรี นายกเทศมนตรีตำบลหนองแวงแก้มหอม
พร้อมด้วยนายบัวเรียน ฤทธิ์มหา เลขานายกเทศมนตรี เข้ารับรางวัลประกาศเกียรติคุณ ITA ระดับ AA
พร้อมเข้าร่วมกิจกรรม วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
ณ หอประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
380400

อ่านเพิ่มเติม: รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ ITA ระดับ AA พร้อมเข้าร่วมกิจกรรม วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย)...

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ

Information center to contact the government Comptroller Generals Department Damrong Dharma Center Department of Employment
National Anti Corruption Commission National Health Security Office Ministry of the Interior Udon Thani Local Office
Department of Local Administration Thai Women Empowermend Funds webmaster webmaster

   สำนักงานเทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม

เลขที่ 60 หมู่ที่ 10  ตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี  41290

Email : nongwaengkaemhom@gmail.com  โทรศัพท์ : 042219212-5  โทรสาร : 042219213

เว็บไซต์หน่วยงาน : www.nongwaeng-kaemhom.go.th
   Copyright © 2022. www.nongwaeng-kaemhom.go.th  All Rights Reserved.

ออกแบบและพัฒนาโดย...www.jewelryitem.com รับทำเว็บไซต์หน่วยงานท้องถิ่น (เทศบาล,อบต.)  Email : jewelryitem7749@gamil.com

โทร.080-0071702 (K.โจ) Line ID : jewelryitem