เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล...

เมนูหลัก

 

011

นายประยงค์ เทพจันทร์
ประธานสภาเทศบาล
สายด่วน : -
 

011

นายเหมราช ชานันโท
รองประธานสภาเทศบาล
สายด่วน : -

 

025

น.ส.ณัฐริยา แคนมี
เลขานุการสภาเทศบาล
สายด่วน : -

011

นางสุจิตรตา รูปสวย
สมาชิกสภาเทศบาล 
สายด่วน : -

011

นางประกายวัลย์ แก้วกาไลย์
สมาชิกสภาเทศบาล 
สายด่วน : -

011

นายสุจริต บัวภา
สมาชิกสภาเทศบาล 
สายด่วน : -

011

นายสมคิด วรรณพุฒ
สมาชิกสภาเทศบาล 
สายด่วน : -

011

นายเกรียงศักดิ์ บุญอภัย
สมาชิกสภาเทศบาล 
สายด่วน : -

011

นายสฤษดิ์ ร่วมจิตร
สมาชิกสภาเทศบาล 
สายด่วน : -

011

นายพีรพล อินทับ
สมาชิกสภาเทศบาล 
สายด่วน : -

011

นายภาคภูมิ สีพะนาม
สมาชิกสภาเทศบาล 
สายด่วน : -

011

นายเดือน ทองใบ
สมาชิกสภาเทศบาล 
สายด่วน : -

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ

Information center to contact the government Comptroller Generals Department Damrong Dharma Center Department of Employment
National Anti Corruption Commission National Health Security Office Ministry of the Interior Udon Thani Local Office
Department of Local Administration Thai Women Empowermend Funds webmaster webmaster

   สำนักงานเทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม

เลขที่ 60 หมู่ที่ 10  ตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี  41290

Email : nongwaengkaemhom@gmail.com  โทรศัพท์ : 042219212-5  โทรสาร : 042219213

เว็บไซต์หน่วยงาน : www.nongwaeng-kaemhom.go.th
   Copyright © 2022. www.nongwaeng-kaemhom.go.th  All Rights Reserved.

ออกแบบและพัฒนาโดย...www.jewelryitem.com รับทำเว็บไซต์หน่วยงานท้องถิ่น (เทศบาล,อบต.)  Email : jewelryitem7749@gamil.com

โทร.080-0071702 (K.โจ) Line ID : jewelryitem