เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล...

เมนูหลัก

เรียน ผู้บังคับบัญชา ด้วยงานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัด ภายใต้การควบคุมดูแลของ นายเกียรติศักดิ์ ผิวบาง หัวหน้าสำนักปลัด และ นายสัญญา สายสิงห์ ปลัดเทศบาลตำบล ได้จัดฝึกอบรมโครงการให้ความรู้การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมอบรม จำนวน ๖๓ คน โดยมีนายโกมล พินิจมนตรี นายกเทศมนตรีตำบลหนองแวงแก้มหอม เป็นประธานเปิดฝึกอบรมในครั้งนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ (งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัด)

380400

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ

Information center to contact the government Comptroller Generals Department Damrong Dharma Center Department of Employment
National Anti Corruption Commission National Health Security Office Ministry of the Interior Udon Thani Local Office
Department of Local Administration Thai Women Empowermend Funds webmaster webmaster

   สำนักงานเทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม

เลขที่ 60 หมู่ที่ 10  ตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี  41290

Email : nongwaengkaemhom@gmail.com  โทรศัพท์ : 042219212-5  โทรสาร : 042219213

เว็บไซต์หน่วยงาน : www.nongwaeng-kaemhom.go.th
   Copyright © 2022. www.nongwaeng-kaemhom.go.th  All Rights Reserved.

ออกแบบและพัฒนาโดย...www.jewelryitem.com รับทำเว็บไซต์หน่วยงานท้องถิ่น (เทศบาล,อบต.)  Email : jewelryitem7749@gamil.com

โทร.080-0071702 (K.โจ) Line ID : jewelryitem