เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล...

เมนูหลัก

เรียนผู้บังคับบัญชาวันพุธ ที่ 22 มีนาคม 2566 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอมได้ดำเนินการจัดกิจกรรมวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมี นายโกมล พินิจมนตรี นายกเทศมนตรีตำบลหนองแวงแก้มหอม ,ผู้อำนวยการศูนย์ อปพร.ทต.หนองแวงแก้มหอม เป็นประธานในในพิธี ได้อ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี2566 เและมอบเกียรติบัตร เพื่อยกย่องเชิดชูคุณงามความดี ให้แก่สมาชิก อปพร. ผู้ที่มีความมุ่งมั่น อดทน เสียสละ อุทิศกำลังกาย กำลังใจ เพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้กับประชาชน จำนวน 7 ราย ภายในงานมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาล ร่วมเป็นเกียรติ และสมาชิก อปพร. ทต.หนองแวงแก้มหอม เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพียงกัน จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

380400

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ

Information center to contact the government Comptroller Generals Department Damrong Dharma Center Department of Employment
National Anti Corruption Commission National Health Security Office Ministry of the Interior Udon Thani Local Office
Department of Local Administration Thai Women Empowermend Funds webmaster webmaster

   สำนักงานเทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม

เลขที่ 60 หมู่ที่ 10  ตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี  41290

Email : nongwaengkaemhom@gmail.com  โทรศัพท์ : 042219212-5  โทรสาร : 042219213

เว็บไซต์หน่วยงาน : www.nongwaeng-kaemhom.go.th
   Copyright © 2022. www.nongwaeng-kaemhom.go.th  All Rights Reserved.

ออกแบบและพัฒนาโดย...www.jewelryitem.com รับทำเว็บไซต์หน่วยงานท้องถิ่น (เทศบาล,อบต.)  Email : jewelryitem7749@gamil.com

โทร.080-0071702 (K.โจ) Line ID : jewelryitem