เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล...

เมนูหลัก

เรียน ผู้บังคับบัญชา ด้วยงานวิเคราะห์นโยบายและแผนสำนักปลัดเทศบาล
โดยนายเกียรติศักดิ์ ผิวบาง หัวหน้าสำนักปลัดพร้อมด้วยนางสาวจินตนา บุญญฤทธิวิชัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ นางสาวปภาวี นำพา ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ฯ
ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2
โดยมี นายสัญญา สายสิงห์ ปลัดเทศบาล เป็นประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการสนับสนุน จัดทำร่างแผนฯ
การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
379566

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ

Information center to contact the government Comptroller Generals Department Damrong Dharma Center Department of Employment
National Anti Corruption Commission National Health Security Office Ministry of the Interior Udon Thani Local Office
Department of Local Administration Thai Women Empowermend Funds webmaster webmaster

   สำนักงานเทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม

เลขที่ 60 หมู่ที่ 10  ตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี  41290

Email : nongwaengkaemhom@gmail.com  โทรศัพท์ : 042219212-5  โทรสาร : 042219213

เว็บไซต์หน่วยงาน : www.nongwaeng-kaemhom.go.th
   Copyright © 2022. www.nongwaeng-kaemhom.go.th  All Rights Reserved.

ออกแบบและพัฒนาโดย...www.jewelryitem.com รับทำเว็บไซต์หน่วยงานท้องถิ่น (เทศบาล,อบต.)  Email : jewelryitem7749@gamil.com

โทร.080-0071702 (K.โจ) Line ID : jewelryitem