เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล...

เมนูหลัก

 ด้วยเทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม โดย นายโกมล พินิจมนตรี นายกเทศมนตรีตำบลหนองแวงแก้มหอม นายสัญญา สายสิงห์ ปลัดเทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม นายเกียรติศักดิ์ ผิวบาง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล นาวสาวศิรประภา พินิจมนตรี นางสาวสุกานดา ระหะ นายพีรพนธ์ เกษเวทิน ผช.จพง.ป้องกันฯ และเจ้าหน้าที่กองช่าง ได้ลงพื้นที่ร่วมกับท้องถิ่นอำเภอไชยวาน ในวันที่ 30 พ.ย 65 หมู่ที่ 4,14 เพื่อติดตาม รณรงค์การจัดทำถังขยะเปียก การขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน สำหรับเตรียมความพร้อมสำหรับการทวนสอบ ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด และระดับกรม โดยให้ประชาชนจัดทำถังขยะเปียกทุกครัวเรือนให้ครบ 100% ทุกครัวเรือน

S 3129533

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ

Information center to contact the government Comptroller Generals Department Damrong Dharma Center Department of Employment
National Anti Corruption Commission National Health Security Office Ministry of the Interior Udon Thani Local Office
Department of Local Administration Thai Women Empowermend Funds webmaster webmaster

   สำนักงานเทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม

เลขที่ 60 หมู่ที่ 10  ตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี  41290

Email : nongwaengkaemhom@gmail.com  โทรศัพท์ : 042219212-5  โทรสาร : 042219213

เว็บไซต์หน่วยงาน : www.nongwaeng-kaemhom.go.th
   Copyright © 2022. www.nongwaeng-kaemhom.go.th  All Rights Reserved.

ออกแบบและพัฒนาโดย...www.jewelryitem.com รับทำเว็บไซต์หน่วยงานท้องถิ่น (เทศบาล,อบต.)  Email : jewelryitem7749@gamil.com

โทร.080-0071702 (K.โจ) Line ID : jewelryitem