เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล...

เมนูหลัก

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหนองแวงแก้มหอม

ด้วย สำนักปลัด งานสวัสดิการสังคม ข้าพเจ้านายเกียรติศักดิ์ ผิวบาง ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด นางสาววราภรณ์ วงษ์ดี เจ้าพนักงานธุรการและนางสาวอาริตา ห้าวหาญ ผช.นักพัฒนาชุมชน และคณะทำงาน

ได้จัดทำโครงการอบรมพัฒนาสตรีในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2565 ในวันที่ 30 สิงหาคม2565 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล กลุ่มเป้าหมาย 35 คนทั้ง
7 หมู่บ้าน เพื่อพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนกลุ่มสตรีและกลุ่มอื่นๆ การสร้างงาน รายได้ในครัวเรือน

S 2203697

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ

Information center to contact the government Comptroller Generals Department Damrong Dharma Center Department of Employment
National Anti Corruption Commission National Health Security Office Ministry of the Interior Udon Thani Local Office
Department of Local Administration Thai Women Empowermend Funds webmaster webmaster

   สำนักงานเทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม

เลขที่ 60 หมู่ที่ 10  ตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี  41290

Email : nongwaengkaemhom@gmail.com  โทรศัพท์ : 042219212-5  โทรสาร : 042219213

เว็บไซต์หน่วยงาน : www.nongwaeng-kaemhom.go.th
   Copyright © 2022. www.nongwaeng-kaemhom.go.th  All Rights Reserved.

ออกแบบและพัฒนาโดย...www.jewelryitem.com รับทำเว็บไซต์หน่วยงานท้องถิ่น (เทศบาล,อบต.)  Email : jewelryitem7749@gamil.com

โทร.080-0071702 (K.โจ) Line ID : jewelryitem