เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล...

เมนูหลัก

เมื่อวันที่ 29 ส.ค. 2565
เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม

นายประยงค์ เทพจันทร์ ตำแหน่งประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอมและนายโกมล พินิจมนตรี ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลหนองแวงแก้มหอม ปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองคลังและพนักงานเทศบาลประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 4 การพิจารณาร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร 2565 ,การพิจารณาเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 และการพิจารณาอนุญาตให้หน่วยงานราชการทมาทิ้งขยะในบ่อฝังกลบของเทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม
112502

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ

Information center to contact the government Comptroller Generals Department Damrong Dharma Center Department of Employment
National Anti Corruption Commission National Health Security Office Ministry of the Interior Udon Thani Local Office
Department of Local Administration Thai Women Empowermend Funds webmaster webmaster

   สำนักงานเทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม

เลขที่ 60 หมู่ที่ 10  ตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี  41290

Email : nongwaengkaemhom@gmail.com  โทรศัพท์ : 042219212-5  โทรสาร : 042219213

เว็บไซต์หน่วยงาน : www.nongwaeng-kaemhom.go.th
   Copyright © 2022. www.nongwaeng-kaemhom.go.th  All Rights Reserved.

ออกแบบและพัฒนาโดย...www.jewelryitem.com รับทำเว็บไซต์หน่วยงานท้องถิ่น (เทศบาล,อบต.)  Email : jewelryitem7749@gamil.com

โทร.080-0071702 (K.โจ) Line ID : jewelryitem