เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล...

เมนูหลัก

เรียน นายกเทศมนตรี
-วันที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00-15.30 น.
ด้วยงานสวสดิการและพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาล
โดยนางสาววราภรณ์ วงษ์ดี จพง.ธุรการ ชำนาญงาน
และนางสาวอาริตา ห้าวหาญ ผช.นักพัฒนาชุมชน
ได้ออกพื้นที่แจกจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ผู้พิการ กรณีขอรับเป็นเงินสด จำนวน 92 ราย
ประจำเดือนสิงหาคม 2565

S 933906

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ

Information center to contact the government Comptroller Generals Department Damrong Dharma Center Department of Employment
National Anti Corruption Commission National Health Security Office Ministry of the Interior Udon Thani Local Office
Department of Local Administration Thai Women Empowermend Funds webmaster webmaster

   สำนักงานเทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม

เลขที่ 60 หมู่ที่ 10  ตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี  41290

Email : nongwaengkaemhom@gmail.com  โทรศัพท์ : 042219212-5  โทรสาร : 042219213

เว็บไซต์หน่วยงาน : www.nongwaeng-kaemhom.go.th
   Copyright © 2022. www.nongwaeng-kaemhom.go.th  All Rights Reserved.

ออกแบบและพัฒนาโดย...www.jewelryitem.com รับทำเว็บไซต์หน่วยงานท้องถิ่น (เทศบาล,อบต.)  Email : jewelryitem7749@gamil.com

โทร.080-0071702 (K.โจ) Line ID : jewelryitem