เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล...

เมนูหลัก

เรียน ผู้บังคับบัญชา
วันที่ 10 สิงหาคม 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสาเกตุได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565 เพื่อปลูกฝังค่านิยมความเป็นไทย แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที ส่งเสริมให้เด็กกล้าแสดงออก สร้างความอบอุ่นให้เพิ้มขึ้น รวมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่สงผู้ปกครอง ครูและชุมชน
และในการจัดกิจกรรมครั้งนี้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนเป็นอย่างดี
และขอขอบคุณคุณคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมา ณ โอกาสนี้ด้วย

3

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ

Information center to contact the government Comptroller Generals Department Damrong Dharma Center Department of Employment
National Anti Corruption Commission National Health Security Office Ministry of the Interior Udon Thani Local Office
Department of Local Administration Thai Women Empowermend Funds webmaster webmaster

   สำนักงานเทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม

เลขที่ 60 หมู่ที่ 10  ตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี  41290

Email : nongwaengkaemhom@gmail.com  โทรศัพท์ : 042219212-5  โทรสาร : 042219213

เว็บไซต์หน่วยงาน : www.nongwaeng-kaemhom.go.th
   Copyright © 2022. www.nongwaeng-kaemhom.go.th  All Rights Reserved.

ออกแบบและพัฒนาโดย...www.jewelryitem.com รับทำเว็บไซต์หน่วยงานท้องถิ่น (เทศบาล,อบต.)  Email : jewelryitem7749@gamil.com

โทร.080-0071702 (K.โจ) Line ID : jewelryitem