เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล...

เมนูหลัก

  เทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดธานี ได้จัดทำจัดทำโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ ภายใต้คำขวัญที่ว่า "รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี"
ดิฉัน นางกีรติณัฐเลขา สิงห์มาตย์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกอง คลัง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา พร้อมด้วยพนักงานกองการศึกษา พนักงานครูทั้งสองศูนย์ ขอรายงานการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ ซึ่งตรงกับวันเสาร์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๖ นำโดยคณะกรรมการจัดงาน ประกอบด้วยฝ่ายบริหาร นายโกมล พินิจมนตรี นายกเทศมนตรีตำบลหนองแวงแก้มหอม ฝ่ายสภา นำโดยนายประยงค์ เทพจันทร์ ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล นำโดย นายสัญญา สายสิงห์ ปลัดเทศบาล พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ นายเกียรติศักดิ์ ผิวบาง หัวหน้าสำนักปลัด นายกิตตินันทน์ มูลตา ผู้อำนวยการกองช่าง และพนักเทศบาล พนักงานครูทั้งสองศูนย์โดยการจัดงานในวันนี้ มีวัตถุประสงค์ ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสาเกตุ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีชมชื่น ในสังกัดเทศบาล นักเรียน และ เยาวชนที่อยูใกล้เคียงได้เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมทั้งผู้ปกครองของเด็ก กิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย การแสดงของเด็กทั้งสองศูนย์ การแสดงของพนักงานเทศบาล การแสดงของพนักงานครูทั้งสองศูนย์ พร้อมการละเล่นเกมส์ต่างๆ มากมายและจัดให้มีซุ้มกิจกรรม ประกอบด้วย ซุ้มอาเซียน ซุ้มระบายสี ซุ้มภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ซุ้มวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และกิจกรรมในวันนี้ ได้สำเร็จประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ กองการศึกษา ขอขอบพระคุณทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้
380400

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ

Information center to contact the government Comptroller Generals Department Damrong Dharma Center Department of Employment
National Anti Corruption Commission National Health Security Office Ministry of the Interior Udon Thani Local Office
Department of Local Administration Thai Women Empowermend Funds webmaster webmaster

   สำนักงานเทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม

เลขที่ 60 หมู่ที่ 10  ตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี  41290

Email : nongwaengkaemhom@gmail.com  โทรศัพท์ : 042219212-5  โทรสาร : 042219213

เว็บไซต์หน่วยงาน : www.nongwaeng-kaemhom.go.th
   Copyright © 2022. www.nongwaeng-kaemhom.go.th  All Rights Reserved.

ออกแบบและพัฒนาโดย...www.jewelryitem.com รับทำเว็บไซต์หน่วยงานท้องถิ่น (เทศบาล,อบต.)  Email : jewelryitem7749@gamil.com

โทร.080-0071702 (K.โจ) Line ID : jewelryitem