เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล...

เมนูหลัก

นายโกมล พินิจมนตรี นายกเทศมนตรีตำบลหนองแวงแก้มหอม
มอบหมายนายไพบูลย์ โสภาที รองนายกเทศมนตรีเป็นประธานเปิดเวทีประชุมประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น
โดยมีนายประยงค์ เทพจันทร์ ประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลเข้าร่วม
ได้จัดทำโครงการประชาคมในหมู่บ้าน เพื่อรับฟังปัญหา ความต้องการ ความเดือดร้อนของประชาชนพร้อมด้วย

นายจิรทีปต์ ชุมศรี นิติกร, พนักงานและพนักงานจ้าง สำนัดปลัดได้รับมอบหมายจาก นายเกียรติศักดิ์ ผิวบาง หัวหน้าสำนักปลัด

ได้จัดประชุมประชาคมหมู่บ้านจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2
หมู่ที่ 15 บ้านแก้มหอม และ หมู่ที่ 16 บ้านหนองคูพัฒนา
ในวันที่ 22 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00- 15.30 น. ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน
S 5947410

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ

Information center to contact the government Comptroller Generals Department Damrong Dharma Center Department of Employment
National Anti Corruption Commission National Health Security Office Ministry of the Interior Udon Thani Local Office
Department of Local Administration Thai Women Empowermend Funds webmaster webmaster

   สำนักงานเทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม

เลขที่ 60 หมู่ที่ 10  ตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี  41290

Email : nongwaengkaemhom@gmail.com  โทรศัพท์ : 042219212-5  โทรสาร : 042219213

เว็บไซต์หน่วยงาน : www.nongwaeng-kaemhom.go.th
   Copyright © 2022. www.nongwaeng-kaemhom.go.th  All Rights Reserved.

ออกแบบและพัฒนาโดย...www.jewelryitem.com รับทำเว็บไซต์หน่วยงานท้องถิ่น (เทศบาล,อบต.)  Email : jewelryitem7749@gamil.com

โทร.080-0071702 (K.โจ) Line ID : jewelryitem