เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล...

เมนูหลัก

 

นายสัญญา สายสิงห์ ปลัดเทศบาล และสำนักปลัด งานนโยบายและแผน นายเกียรติศักดิ์ ผิวบาง หัวหน้าสำนักปลัด และน.ส.จินตนา บุญญฤทธิวิชัย ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ,น.ส.ปภาวี นำพา ตำแหน่ง ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นางสาวอาริตา ห้าวหาญ ตำแหน่ง ผช.นักพัฒนาชุมชน และนายสมชัย ศรีพะนาม ตำแหน่ง พนักงานขับรถ
ได้จัดประชุมประชาคมหมู่บ้านจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2
หมู่ที่ 4 บ้านหนองแซง และ หมู่ที่ 14 บ้านบ่อแก้วในวันที่ 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00- 15.30 น.
ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน
S 3006646

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ

Information center to contact the government Comptroller Generals Department Damrong Dharma Center Department of Employment
National Anti Corruption Commission National Health Security Office Ministry of the Interior Udon Thani Local Office
Department of Local Administration Thai Women Empowermend Funds webmaster webmaster

   สำนักงานเทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม

เลขที่ 60 หมู่ที่ 10  ตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี  41290

Email : nongwaengkaemhom@gmail.com  โทรศัพท์ : 042219212-5  โทรสาร : 042219213

เว็บไซต์หน่วยงาน : www.nongwaeng-kaemhom.go.th
   Copyright © 2022. www.nongwaeng-kaemhom.go.th  All Rights Reserved.

ออกแบบและพัฒนาโดย...www.jewelryitem.com รับทำเว็บไซต์หน่วยงานท้องถิ่น (เทศบาล,อบต.)  Email : jewelryitem7749@gamil.com

โทร.080-0071702 (K.โจ) Line ID : jewelryitem