เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล...

เมนูหลัก

ด้วยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบผลการดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการทำลูกประคบและนวดแผนไทย
ประจำปีงบประมาณ 2565 ได้ลงพื้นที่เพื่อออกติดตาม ตรวจสอบ
สอบถามผู้เข้าร่วมอบรมพร้อมจัดทำทำแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ร่วมเข้าร่วมโครงการดังกล่าว
โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นสตรี จำนวน 50 คน เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น.
พบว่ามีผู้ที่นำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดอาชีพ มีจำนวน 3 ท่าน โดยมีคุณอัมพร ภูมิเพ็ง เป็นเจ้าของกิจการนวดแผนไทย
และมีลูกทีมจำนวน 2 คน สามารถติดต่อเพื่อใช้บริการ ได้ที่เบอร์ 084-2106607
S 32866307

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ

Information center to contact the government Comptroller Generals Department Damrong Dharma Center Department of Employment
National Anti Corruption Commission National Health Security Office Ministry of the Interior Udon Thani Local Office
Department of Local Administration Thai Women Empowermend Funds webmaster webmaster

   สำนักงานเทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม

เลขที่ 60 หมู่ที่ 10  ตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี  41290

Email : nongwaengkaemhom@gmail.com  โทรศัพท์ : 042219212-5  โทรสาร : 042219213

เว็บไซต์หน่วยงาน : www.nongwaeng-kaemhom.go.th
   Copyright © 2022. www.nongwaeng-kaemhom.go.th  All Rights Reserved.

ออกแบบและพัฒนาโดย...www.jewelryitem.com รับทำเว็บไซต์หน่วยงานท้องถิ่น (เทศบาล,อบต.)  Email : jewelryitem7749@gamil.com

โทร.080-0071702 (K.โจ) Line ID : jewelryitem