เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล...

เมนูหลัก

นายโกมล พินิจมนตรี ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีฯ
นายศักดิ์สิทธิ์ วรรณพุฒ รองนายกเทศมนตรีฯ
นายไพบูลย์ โสภาที รองนายกเทศมนตรีฯ
นายบัวเรียน ฤทธิ์มหา เลขานุการนายกฯ
และนายสวัสดิ์ พาลี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ
นายประยงค์ เทพจันทร์ ประธานสภาเทศบาลฯและท่านเลขานุการสภาฯ
และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม
นายเกียรติศักดิ์ ผิวบาง หัวหน้าสำนักปลัด พร้อมพนักงาน ดังนี้

           1.จ่าอากาศเอกวิษณุ นารินรักษ์
    2.นางสาววราภรณ์ วงษ์ดี
      3.นางสาวอาริตา ห้าวหาญ
          4.นางสาวสรวงสุดา แสนโภชน์
5.นายสมชัย สีพะนาม

ได้ลงพื้นที่บริการเชิงรุกรับบริการแสดงตนของผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2566
เพื่อตรวจสอบสิทธิมีชีวิตอยู่ การรับเงินสด การมอบอำนาจ การโอนเงินเข้าบัญชีของผู้รับสิทธิ การติดตามและสอบถาม
ในวันที่ 20 ตุลาคม 2565 ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 16 บ้านหนองคูพัฒนา
เริ่มให้บริการตั้งแต่เวลา09.00-16.00 น. กลุ่มเป้าหมาย ผู้สูงอาย ผู้พิการ หมู่ที่ 16 บ้านหนองคูพัฒนา
S 2867272

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ

Information center to contact the government Comptroller Generals Department Damrong Dharma Center Department of Employment
National Anti Corruption Commission National Health Security Office Ministry of the Interior Udon Thani Local Office
Department of Local Administration Thai Women Empowermend Funds webmaster webmaster

   สำนักงานเทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม

เลขที่ 60 หมู่ที่ 10  ตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี  41290

Email : nongwaengkaemhom@gmail.com  โทรศัพท์ : 042219212-5  โทรสาร : 042219213

เว็บไซต์หน่วยงาน : www.nongwaeng-kaemhom.go.th
   Copyright © 2022. www.nongwaeng-kaemhom.go.th  All Rights Reserved.

ออกแบบและพัฒนาโดย...www.jewelryitem.com รับทำเว็บไซต์หน่วยงานท้องถิ่น (เทศบาล,อบต.)  Email : jewelryitem7749@gamil.com

โทร.080-0071702 (K.โจ) Line ID : jewelryitem