เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล...

เมนูหลัก

วัน พฤหัสบดี ที่ 29 กันยายน 2565
ด้วยคณะติดตามและประเมินผลการดำเนินงานเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขของคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่บ้านละ 20,000 บาท
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
จำนวนทั้งหมด 7 หมู่บ้าน โดยคณะกรรมการ ดังนี้
 1) นายเกียรติศักดิ์ ผิวบาง
        2) นางสาวประภาวริน จันทะแจ่ม
       3) นางสาวศิรประภา พินิจมนตรี
4) นางสาวสุกานดา ระหะ
และ พนักงานขับรถ นายสมชัย สีพะนาม
ลงพื้นที่ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน ครบถ้วน
ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของโครงการและสอบถามความพึ่งพอใจของชาวบ้านทั้ง 7 หมู่บ้าน
20967

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ

Information center to contact the government Comptroller Generals Department Damrong Dharma Center Department of Employment
National Anti Corruption Commission National Health Security Office Ministry of the Interior Udon Thani Local Office
Department of Local Administration Thai Women Empowermend Funds webmaster webmaster

   สำนักงานเทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม

เลขที่ 60 หมู่ที่ 10  ตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี  41290

Email : nongwaengkaemhom@gmail.com  โทรศัพท์ : 042219212-5  โทรสาร : 042219213

เว็บไซต์หน่วยงาน : www.nongwaeng-kaemhom.go.th
   Copyright © 2022. www.nongwaeng-kaemhom.go.th  All Rights Reserved.

ออกแบบและพัฒนาโดย...www.jewelryitem.com รับทำเว็บไซต์หน่วยงานท้องถิ่น (เทศบาล,อบต.)  Email : jewelryitem7749@gamil.com

โทร.080-0071702 (K.โจ) Line ID : jewelryitem