เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล...

เมนูหลัก

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหนองแวงแก้มหอม
นายโกมล พินิจมนตรี ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลหนองแวงแก้มหอม พร้อมคณะผู้บริหารท้องถิ่น สำนักปลัด งานสาธารณสุข เข้าร่วมเปิดอบรมโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2565 บ้านละ 20,000 บาท ในวันที่ 20 กันยายน 2665 บ้านหนองแวงหมู่ที่ 10 เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจการดำเนินชีวิต การดูแลสุขภาพตนเอง จำนวน 50 คน ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน
S 2482248

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ

Information center to contact the government Comptroller Generals Department Damrong Dharma Center Department of Employment
National Anti Corruption Commission National Health Security Office Ministry of the Interior Udon Thani Local Office
Department of Local Administration Thai Women Empowermend Funds webmaster webmaster

   สำนักงานเทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม

เลขที่ 60 หมู่ที่ 10  ตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี  41290

Email : nongwaengkaemhom@gmail.com  โทรศัพท์ : 042219212-5  โทรสาร : 042219213

เว็บไซต์หน่วยงาน : www.nongwaeng-kaemhom.go.th
   Copyright © 2022. www.nongwaeng-kaemhom.go.th  All Rights Reserved.

ออกแบบและพัฒนาโดย...www.jewelryitem.com รับทำเว็บไซต์หน่วยงานท้องถิ่น (เทศบาล,อบต.)  Email : jewelryitem7749@gamil.com

โทร.080-0071702 (K.โจ) Line ID : jewelryitem